Om du vill komma i kontakt med människan som har skrivit Cancerboken (mig) så går det bra att maila till cancerboken[at]gmail.com.

Behöver du någon att prata med? Cancerfonden har en informations- och stödlinje via både telefon och mail.